Scroll to top
© 2021, Bản quyền thuộc về Khủng Long (dot) Net

kỷ Jura


Tag

Thằn lằn mào lạnh cryolophosaurus - Hiện thân của Elvis Presley

Dù có tên tuổi hẳn hoi, Cryolophosaurus lại nổi tiếng hơn với cái nick...

khunglong 07/10/2021

Khủng long chân to Barapasaurus

Được đặt tên theo một từ có nghĩa là "chân to" trong phương ngữ...

khunglong 06/10/2021