Scroll to top
© 2021, Bản quyền thuộc về Khủng Long (dot) Net

Bước 3

Chúc mừng bạn đã nhập dữ liệu thành công. Mật mã thứ 2 của bạn là “8”.

Để có mật mã thứ 3, bạn hãy tải file này và mở lên xem.

Bấm vào link để tải

Sau khi hoàn thành, hãy xin chỉ dẫn của các Trưởng để lấy mật mã thứ 4.