Scroll to top
© 2021, Bản quyền thuộc về Khủng Long (dot) Net

Tháng Mười 2021

Thằn lằn mào lạnh cryolophosaurus - Hiện thân của Elvis Presley

Dù có tên tuổi hẳn hoi, Cryolophosaurus lại nổi tiếng hơn với cái nick...

khunglong 07/10/2021

Herrerasaurus - Chú thằn lằn của Herrera

Herrerasaurus là một trong những loài khủng long có mặt sớm nhất trên trái...

khunglong 06/10/2021

Khủng long chân to Barapasaurus

Được đặt tên theo một từ có nghĩa là "chân to" trong phương ngữ...

khunglong 06/10/2021

Eoraptor - Kẻ trộm lúc bình minh

Được đặt cho một cái tên hầm hố: "Kẻ trộm lúc bình minh", khó...

khunglong 05/10/2021